Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Mujkić, Naida

.

mujkic naidaNaida Mujkić, rođena 1984. godine u Doboju, studirala je na Filozofskom fakultetu u Tuzli i predaje književnost u svojstvu asistentice na Univerzitetu u Zenici. Godine 2006. dobila je nagradu Mak Dizdar, koja se dodjeljuje mladim autori(ca)ma za neobjavljenu zbirku poezije. Naida Mujkić piše za časopis STAV (Sarajevo) i Art Parasites Magazine (Berlin), te je članica P.E.N. Centra Bosne i Hercegovine i globalne mreže pjesnika Poem Cafe iz Južne Koreje. Neke njene pjesme prevedene su na engleski, njemački i korejski jezik. Godine 2008. objavljena joj je prva zbirka pjesama Oscilacije, a 2015. zbirka poezije Ljubavni šarti mogula.