Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Umjetnički rezidencijalni programi u Austriji 2018. godine

.

561 residenceUred austrijskog saveznog kancelara u suradnji s KulturKontaktom Austria daje 50 rezidencijalnih stipendija za 2018. godinu u Austriji (u Beču i Salzburgu). Cilj rezidencijalnih stipendija je upoznavanje s austrijskom umjetničkom i kulturnom scenom te uspostavljanje kontakta s austrijskim umjetnicima. Nude se posjete galerijama, ateljeima i muzejima, kontakti s književnom i izdavačkom scenom te pristup muzičkom životu Beča i Salzburga.

Tu je i mogućnost da se u sklopu umjetničkog rezidencijalnog programa aktivno pohađa  školski programa KulturKontakta Austria te održavaju  radionice u austrijskim školama. Konkurs važi za umjetnike koji nemaju prebivalište u Austriji i koji su završili školovanje. Konkurs je otvoren do 18. septembra 2017. godine, a kandidati se mogu prijaviti preko Online-Plattform.

Konkurs (njemački)

Konkurs (engleski)

traduki partners 2014 d