Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Andonovski, Petar

.

andonovski petarPetar Andonovski, rođen 1987. godine u Kumanovu (Makedonija), studirao je komparativnu književnost na Filološkom fakultetu u Skopju. Godine 2000. izašla je njegova prva zbirka pripovijedaka. Uslijedili su romani Очи со боја на чевли (2013.) i Телото во кое треба да се живее (2015). Osim toga, Petar Andonovski objavljuje pjesme i kratke pripovijetke u više književnih časopisa.