Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Dimova, Teodora

.

dimova teodoraTeodora Dimova, rođena 1960. godine u Sofiji, bugarska je spisateljica, piše drame i romane. Njezina su djela izvođena u Bugarskoj i inozemstvu. U Londonu je bila na rezidencijalnoj stipendiji u Royal Court Theatre. Osim drama, Teodora Dimova objavila je više romana. Poznata je postala posebno sa svojom knjigom Майките, za koju je 2006. godine u Beču dobila Veliku nagradu za istočnoevropsku književnost. Roman je doživio više izdanja i preveden je na mnoge jezike.