Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Miftari, Daim

.

miftari daimDaim Miftari, rođen 1979. godine u Gostivaru, studirao je albanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Skoplju. Najprije je radio kao novinar, prevodilac i nastavnik. Od 2008. godine radi u Skoplju u javnoj upravi. Godine 2007. Daim Miftari objavio je svoju prvu zbirku poezije, nakon koje su uslijedile i mnoge druge.