Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Sjeme smrti

Karahasan, Dževad.

541 karahasan sjemeRoman Sjeme smrti prvi je dio važne trilogije Dževada Karahasana Što pepeo priča o velikom perzijskom matematičaru, pjesniku i astronomu Omaru Hajamu, te o 11. i 12. stoljeću, koja su bila obilježena križarskim pohodima i fundamentalizmom.

Knjigu Sjeme smrti Dževada Karahasana u makedonskom prevodu (probni ulomak) Nikole Gelevskog s naslovom Семе на смртта objavio je Templum iz Skoplja, a u slovenačkom prevodu (probni ulomak) Jane Unuk s naslovom Seme smrti Beletrina iz Ljubljane.