Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Karahasan, Dževad

.

karahasan dzevadDževad Karahasan, rođen 1953. u Duvnu (Jugoslavija), pripovjedač je, dramatičar i esejist. Opsada Sarajeva tema je njegovog na deset jezika prevedenog Dnevnika selidbe i njegovih romana Sara i Serafina i Šahrijarov prsten. Za svoja je djela dobio mnogobrojne nagrade. Živi u Grazu i Sarajevu.