Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Risto, Sotir

.

sotir ristoSotir Risto, rođen 1974. u Leski kod Male Prespe u Albaniji, studirao je opću i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Skoplju. Autor je dvije knjige; radio je kao lektor i prevodilac za više institucija i predavao je albanski u osnovnoj školi u Pustecu (Albanija). Sotir Risto prevodi s albanskog na makedonski jezik i obratno.