Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Moj striček Autobusac

Pongrašić, Ema.

547 pongrasic mojMoj striček Autobusac uvijek je veseo i nasmiješen. I nadasve je ljubazan. Obraća mi se s gospođice. Što god to značilo. „Dan, gospođice!“, kaže svaki put, a ja se u sebi nasmiješim, jer on misli da ne znam je li dan ili noć. I svaki put mi kaže da sam lijepa. I da imam lijepu haljinu. Čak i onda kad na sebi imam hlače.

Knjiga za djecu Moj striček Autobusac Eme Pongrašić s ilustracijama Ivane Guljašević u makedonskom prevodu (probni ulomak) Lavinije Šuvaka s naslovom Мојот чичо Автобусчија objavljena je kod izdavača Blesok iz Skoplja.