Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Yotova, Rennie

.

yotova reniRennie Yotova, rođena 1968. godine u Sofiji, studirala je u domovini francuski jezik i književnost, te 2001. doktorirala je na Univerzitetu Nanterre u Parizu. Na sofijskom Univerzitetu Sv. Kliment Ohridski najprije je bila asistentica, a od 2002. predaje tu u svojstvu docentice. Osim dvije vlastite publikacije, objavila je mnogobrojne književne prevode s francuskog na bugarski, između ostalih djela Alberta Camusa, Jeana-Paula Sartrea, Jacquesa Ellula, Michela Layaza, Christine Burkhard, Fabricea Lardreaua, Tzveteline Dobreve, Rouja Lazarova, Michela Tremblayja, Gérarda de Nervala i Ágote Kristóf.