Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Mineva, Todorka

.

mineva todorkaTodorka Mineva, rođena 1962. godine, studirala je filozofiju i francuski u Sofiji. Od 1993. glavna je urednica izdavača SONM. Prevela je više od 60 knjiga s područja humanističkih nauka, između ostalih djela Emmanuela Levina, Jeana-Paula Sartrea i Paula Ricoeura, te s područja beletristike (Charles Perrault, Albert Camus, Nathalie Sarraute, Jacques Chessex i drugi).