Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Bănulescu, Daniel

.

banulescu danielDaniel Bănulescu rođen je 1960. godine u Bukureštu. Završio je studij inženjerstva, ali odlučio je raditi kao slobodni spisatelj. Među njegovim publikacijama, za koje je dobio mnoge književne nagrade, romani, nala se zbirke pjesama i dramski komadi. Prevodi njegovih djela objavljeni su na njemačkom, engleskom, francuskom, mađarskom, holandskom, bugarskom, slovenskom i švedskom jeziku.