Štampa

Lamut, Vera

.

lamut veraVera Lamut, rođena 1946. u Ljubljani, studirala je anglistiku i germanistiku na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, te dva semestra na Univerzitetu u Hamburgu. Nakon toga radila je kao prevoditeljica u velikoj advokatskoj firmi za patente te dodatno kao sudski tumač i slobodna prevoditeljica, s težištem na teologiji i filozofiji prava. Tako je osim mnogobrojnih pravno-filozofskih eseja prevela i knjige Arthura Kaufmanna, Renéa Davida i Günthera Graßmanna, Janka Ferka, Leonida Pitamica, Hansa Kelsena, te uglednih američkih filozofa prava Dworkina i Fullera.