Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Alexe, Radu-Mihai

.

alexe radu mihaiRadu-Mihai Alexe rođen je 1975. u Bukureštu (Rumunija). Odrastao je dvojezično. Studirao je germanistiku na Univerzitetu u Bukureštu, gdje je nakon diplome radio kao asistent na fakultetu. Stipendiju za istraživački rad dobio je 1999. na Univerzitetu u Bochumu, a onu od 2000-2002. godine na Univerzitetu u Beču. Nakon toga je radio kao saradnik u Njemačkom informativnom centru za knjigu, potom kao saradnik u biblioteci Goethe-Instituta u Bukureštu. Od 2009. godine radi kao slobodni književni prevodilac. S njemačkog je preveo nekoliko knjiga i tekstova, između ostalih Mephisto – Roman einer Karriere (naslov hrvatskog prevoda Mefisto: Roman jedne karijere] Klausa Manna, Adler und Engel (naslov hrvatskog prevoda Orlovi i anđeli) Juli Zeh, Die Umarmung [Zagrljaj] Martina Gülicha, Adam und Evelyn Inga Schulzea. S rumunskog je preveo, između ostalih, tekstove Nore Iuga, Nicolete Esinencu, Liliane Corobca i Radua Aldulescua. Od 2014. godine član je Društva pisaca Rumunije u Bukureštu, na Odjelu za prevođenje. Živi i radi u Bukureštu.