Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Beograd: Književna večer s Jasminom Lukić

.

509 lukic jasminaJasmina Lukić je 16. decembra u Beogradu govorila o temi „Anđeli zaborava i feministička produkcija– o značenju marginalnog u pisanju Dubravke Ugrešić“. Ona predaje na Odjelu za rodne studije Srednjoevropskog univerziteta u Budimpešti. Predavanje je održano u sklopu ciklusa predavanja „O zaboravu i zaboravljenima“, koji provodi Organizacija Radnička komuna LINKS uz TRADUKI-jevu potporu.

Na osnovi jedne rubne scene u romanu Muzej bezuvjetne predaje Jasmina Lukić objasnila je položaj koji je Ugrešić nakon 1991. zauzela kao autorica: položaj svjedoka koji odbija zaboraviti. No, kako da se bude svjedok u vremenu u kojem je zaborav postao željenom strategijom društvenog ponašanja?

traduki partners 2014 d