Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Zdraveski, Gjoko

.

zdraveski gjokoGjoko Zdraveski rođen je 1985. u Skoplju. Studirao je na Filološkom fakultetu, a radio kao lektor za makedonski jezik na Filološkom fakultetu u Nišu. Piše pjesme, kratku prozu i eseje. Među njegovim knjigama su i dvije zbirke pjesama te književni prevodi s bosanskog /hrvatskog/srpskog na makedonski. Njegove pjesme objavljene su na više evropskih jezika. Gjoko Zdraveski urednik je elektronskog časopisa Reper i urednik za poeziju u književnom časopisu Blesok. S hrvatskog je preveo roman Kosa posvuda Tee Tulić.