Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Zullo, Germano

.

zullo germanoGermano Zullo rođen je 1968. godine u Ženevi. Nakon završetka Visoke trgovačke škole dvije je godine putovao po Evropi, a potom je radio kao knjigovođa. Od 1996. zajedno s ilustratoricom Albertine objavljuje knjige za djecu kod izdavača Joie de lire, koji je objavio i dva njegova romana za mlade. Osim što piše za djecu i mlade, Germano Zullo piše pjesme i erotske priče.