Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Keber, Anja

.

keber anjaAnja Keber rođena je 1983. godine u Ljubljani. Studirala je francuski jezik i književnost u Ljubljani. Tokom studija učestvovala je na nekoliko kulturno-lingvističkih seminara u Francuskoj, a provela je godinu dana kao studentica na razmjeni u Bruxellesu u sklopu programa Erasmus. Od 2011. prevodi pozorišne tekstove za međunarodni Festival Mladi levi koji organizira Bunker. Osim toga, od 2013. godine prevodi književna djela s francuskog i engleskog jezika. Težište njenog prevođenja su knjige za djecu i mlade (Jean de Brunhoff, Germano Zullo), s ciljem da mladim čitateljima u Sloveniji ponudi vrijedna djela francuskih i švicarskih autorica i autora.