Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Suceavă, Bogdan

.

suceava bogdanBogdan Suceavă rođen je 1969. godine u Curteau de Argeș (Rumunija). Studirao je u Bukureštu i doktorirao matematiku na Državnom univerzitetu Michigena. Autor je dviju zbirki kratkih priča i nekoliko romana. Njegovu su tekstovi objavljeni u mnogobrojnim engleskim časopisima i antologijama. Godine 2011. njegov roman Venea din timpul diez objavljen je kod izdavača Northwestern University Press na engleskom jeziku u prevodu Alistair Ian Blyth. Suceavă Bogdan trenutno predaje matematiku na Kalifornijskom državnom univerzitetu u Fullertonu.