Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Samo pridi domov

Skubic, Andrej E..

514 skubic samo dodji domaAnaliza je to društvenog i političkog morala bez moraliziranja, analiza odnosa između muškarca i žene u ultrakapitalističkom društvu, ali bez seksizma, a takođe analiza vječnih tema kao što su iskušenje, blizina, društveni uspon i pad. Živim jezikom Andrej E. Skubic u svom romanu daje sliku duha vremena.

Samo pridi domov Andreja E. Skubica u hrvatskom prevodu (probni ulomak) Bagola Božidara Brezinščaka s naslovom Samo dođi doma objavio je izdavač Alfa iz Zagreba.