Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Savezno ministarstvo za Evropu, integraciju i vanjske poslove raspisalo je rezidencijalne stipendije u Beču

.

490 residenzstipendien wienAustrijsko Savezno ministarstvo za Evropu, integraciju i vanjske poslove nudi u 2017. godini rezidencijalne boravke od jedan do dva mjeseca za spisateljice/spisatelje iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Albanije i s Kosova. Autori/ce dobivaju stan u središtu Beča, u Q21, u okrugu muzeja, te mjesečnu stipendiju od 1.050 eura. U sklopu svog boravka dobivaju mogućnost javnog predstavljanja svog rada.

Pozvane/i su kandidatkinje/kandidati koji imaju objavljenu barem jednu objavljenu knjigu (roman, poeziju, dramu). Formularu za prijavu treba priložiti bibliografiju. Kandidati se na natječaj mogu prijaviti odmah e-mailom na adresu karin.cervenka (at) bmeia.gv.at.

traduki partners 2014 d