Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Bajić, Bojana

.

bajic bojanaBojana Bajić pohađala je gimnaziju u Karlovcu, a anglistiku i germanistiku studirala je na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Tijekom studija 2006. godine provela je nekoliko mjeseci na stipendiji Fondacije Copernicus na Univerzitetu Humboldt u Berlinu. Godine 2007. ponovno je na dva mjeseca otputovala u Njemačku, gdje je u sklopu DAAD-ovog institucionalnog partnerstva između univerziteta u Berlinu i Rijeci radila kao gostujuća znanstvenica na Slobodnom univerzitetu u Berlinu. Od 2009. do 2010. godine bila je saradnica u uredništvu i prevoditeljica u izdavačkoj kući Planetopija u Zagrebu. Po završetku studija 2010. četiri je godine radila kao nastavnica njemačkog i engleskog jezika. Bojana Bajić živi i radi u Karlovcu i od 2005. prevodi s njemačkog i engleskog na hrvatski jezik.