Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Ferencz-Flatz, Christian

.

ferencz flatz christianChristian Ferencz-Flatz rođen je 1981. godine u Brașovu (Rumunija). Istražuje područje filozofije na Institutu za istraživanje humanističkih nauka Univerziteta u Bukureštu i stipendist je Fondacije Alexander von Humboldt u Husserlovom Arhivu Univerziteta u Kölnu. Težišta njegovog istraživanja su: fenomenologija, filozofija povijesti, fenomenologija filma i teorija slike. Njegove novije autorske publikacije: Sehen Als-ob. Ästhetik und Pragmatik in Husserls Bildlehre [Vidjeti kao da. Estetika i pragmatika Husserlove teorije slike] (2016), Incursiuni fenomenologice în noul film românesc (2015), Njegove publikacije kao izdavača: Studia Phaenomenologica XVI: Film and Phenomenology [Studia Phaenomenologica XVI: Film i fenomenologija] (s Julianom Hanichom, 2016). U njegove prevode ubrajaju se djela Husserla, Heideggera, Benjamina, Krakauera i Adorna.