Štampa

Šuta-Hibert, Monja

.

suta hibert monjaMonja Šuta-Hibert, rođena 1980. u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), studirala je komparativnu književnost i bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tokom i nakon studija radila je u Goethe Institutu kao koordinatorica projekata i prevoditeljica na području kulture. Između 2005. i 2011. bila je suradnica Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu u sklopu master programa Demokratija i ljudska prava. Tokom svog dugogodišnjeg rada i aktivnosti u Udruženju Pravo ljudski, čiji je suosnivač bila i vodila ga osam godina, Monja Šuta-Hibert stekla je dubinska znanja na području dokumentarnog filma i neformalnih metoda obrazovanja. Do danas je vodila mnoštvo lokalnih i međunarodnih projekata. Osim toga, bila je gostujući predavač na Univerzitetima u Bratislavi i Varšavi. Od septembra 2014. godine radi za TPO Foundation u Sarajevu.