Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Pirjevec, Jože

.

pirjevec jozeJože Pirjevec, rođen 1940. godine u Trstu, doktorirao je 1977. na Univerzitetu u Ljubljani, na Odsjeku za historiju, a istraživao je i predavao na sveučilištima u Pisi, Trstu i Padovi. Član je Slovenačke akademije nauka i umjetnosti. Biografija o Titu Tito in tovariši [Tito i drugovi], objavljena 2011. godine, sažima temu kojom se najviše bavio tokom tridesetogodišnjeg istraživačkog rada.