Štampa

Petrowskaja, Katja

.

petrowskaja katjaKatja Petrowskaja, rođena 1970. u Kijevu, studirala je nauku o književnosti u Tartu (Estonija), a doktorirala je 1998. u Moskvi. Od 1999. živi u Berlinu. Godine 2014. objavljen je njen prvi nagrađeni roman Vielleicht Esther [Možda Esther]. Za svoj rad dobila je mnogobrojne nagrade, između ostalih Evropsku nagradu Strega 2015. godine, Književnu nagradu Schubart grada Aalena 2015, Nagradu Ernst Toller 2015, Književnu nagradu „Aspekte“ 2014. i Nagradu Ingeborg Bachmann 2013. Godine 2014. nominirana je za Nagradu Lajpciškog sajma knjiga.