Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Kyçyku, Kopi

.

kycyku kopiKopi Kyçyku, rođen 1943. u Podgradcu (Albanija), postao je veoma poznat zbog velikog angažmana kao povjesničara i prevodioca u Albaniji i izvan njenih granica. Kao profesor talijanske povijesti i Balkana, predavao je niz godina na univerzitetima u Tirani i Bukureštu, te je bio gostujući profesor na različitim univerzitetima u Evropi, Aziji i Africi. Osim toga, bio je i politički aktivan u Parlamentu, lokalnoj upravi i u Ministarstvu vanjskih poslova. U javnosti je prisutan i kao novinar i autor monografija, zbirki pjesama, kratkih priča, polemika i književnih kritika. Od 1967. Kopi Kyçyku član je Društva albanskih pisaca i umjetnika. Među njegovim prevodima s rumunskog, turskog, talijanskog, francuskog, ruskog, engleskog, bugarskog i makedonskog jwzik više je od 45 djela. Za svoj akademski angažman i prevode nagrađivan JE u međunarodnim razmjerima. Kopi Kyçyku je suosnivač i voditelj evropskog časopisa za kulturu Haemus, koji izlazi od 1998. u Bukureštu.

mrežna stranica