Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Панорама, 1/2016

Hrsg. Rada Sharlandzhieva, Zhela Georgieva.

z14 panoramaOvo izdanje bugarskog književnog časopisa Панорама [Panorama] posvećeno je savremenoj poeziji i prozi Bosne i Hercegovine. Predstavljeni su: Dario Džamonja, Dževad Karahasan, Ljubica Ostojić, Vladimir Pištalo, Goran Samardžić, Ferida Duraković, Nenad Veličković, Miljenko Jergović, Aleksandar Hemon, Lejla Kalamujić, Veselin Gatalo i Ivica Đikić (kratke priče), Bisera Alikadić, Stevan Tontić, Goran Simić, Željko Ivanković, Hadžem Hajdarević, Zilhad Ključanin, Milorad Pejić i Amir Brka (porzija), te Fadila Nura Haver, Mile Stojić i Faruk Šehić (eseji). Ovaj broj časopisa zaokružuje intervju sa Željkom Ivankovićem.

Časopis Панорама,1/2016, urednice Rada Šarlandžieva i Zela Georgieva, objavio je izdavač Panorama iz Sofije. Prevode na bugarski potpisuju Zela Georgieva, Hristo Popov, Rada Šarlandžieva, Rusanka Ljapova i prof. Alexander Šurbanov.