Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Dimoski, Slave Gjorgjo

.

dimoski slaveSlave Gjorgjo Dimoski, rođen 1959. u Velestovu kod Ohrida, pjesnik je, esejist i prevodilac. Studirao je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Skoplju i jedan je od najpoznatijih makedonskih pisaca. Vodi festival koji je sam pokrenuo „Noć poezije“ u Velestovu, ai osim toga predsjednik je festivalskog odbora Struških večeri poezije. Među njegovim mnogostruko nagrađivanim publikacijama su mnoge zbirke pripovjedaka, nekoliko knjiga za djecu i zbirke eseja, te prevodi sa slavenskih jezika. Njegove su pjesme prevedena na više od 12 jezika i dio su antologija u Makedoniji i diljem svijeta.