Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Vlada, Miruna

.

miruna vladaMiruna Vlada rođena je 1986. godine u Bukureštu kao Miruna Troncota. Pseudonim Miruna Vlada odabrala je kada je imala šesnaest godina. Doktorirala je na politologiji s radom Europeizacija Bosne i Hercegovine i dosad je objavila tri zbirke pripovjedaka, od kojih se najnovija Bosnia, partaj [Bosna, razvod] bavi Bosnom i Hercegovinom i 2014. godine je u Rumuniji proglašena najboljom zbirkom pjesama.