Štampa

Kojadinović, Miodrag

.

kojadinovic miodragMiodrag Kojadinović je srpsko-kanadski pisac i prevodilac. Njegova prva publikacija bila je sociolingvistički članak na srpskom o nadimcima i mikrotoponimima u 1980-im, a posljednje što je objavio je zbirka pripovijedaka Erotiques Supremes, za koju je u junu 2016. dobio Nagradu Lammy. Njegovi su tekstovi objavljeni u 26 zemalja – pjesme, proza, znanstveni članci, kolumne i komentari te književno-umjetničke kritike, i to na engleskom, srpskom, francuskom, ruskom, kineskom, portugalskom, nizozemskom, hebrejskom, mađarskom, slovenskom i frizijskom. Nakon što je 1980-ih i 1990-ih radio za razne ambasade u Jugoslaviji, Miodrag Kojadinović se u Evropi i Sjevernoj Americi bavio  istraživanjima na području rodnih studija. Od 2005. predavao je na tri sveučilišta i na dva fakulteta u južnoj Kini (uključujući Macau).