Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Stănescu, Bogdan-Alexandru

.

stanescu bogdan alexandruBogdan-Alexandru Stănescu, rođen 1979. godine, književni je kritičar i pisac. Studirao je rumunsku književnost, na kojoj je doktorirao, a radi kao asistent na Sveučilištu u Bukureštu. Pokrenuo je Međunarodni književni festival u Bukureštu i jedanaest godina koordinirao izdavanje književnih prevoda u biblioteci „Biblioteca Polirom“. Više od 16 godina redovno piše književne kritike, koje trenutno izlaze svake sedmice u uglednom rumunskom književnom časopisu Observator cultural. Između ostalog, objavio je dvije zbirke eseja i pjesama, priloge u zbirkama kratkih pripovjedaka, te prevode Tennesseeja Williamsa, Jamesa Joycea, Sandre Newman i Alberta Manguele. Godine 2015. Bogdan-Alexandru Stănescu dobio je Nagradu za najboljeg mladog pisca godine.