Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Qose, Belfjore

.

qose belfjoreDr. Belfjore Qose predaje na Katedri za književnost na Univerzitetu u Tirani. Ranije je predavala na univerzitetima Bedër i Durrës. Njene pjesme i pripovijetke objavljene su u mnogim časopisima u Albaniji i drugim zemljama. Trenutno radi na objavljivanju svoje prve zbirke pjesama. Godine 2014.  Belfjore Qose dobila je drugu nagradu na Festivalu poezije u Vučitrnu.