Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Halilović, Enes

.

halilovic enesEnes Halilović, rođen je 1977. godine u Novom Pazaru. Višestruko je nagrađivani prozaist, pjesnik, dramatičar i novinar. Objavio je pjesničke zbirke Srednje slovo (1995), Bludni parip (2000), Listovi na vodi (2007), Pesme iz bolesti i zdravlja (2011) i Zid (2014), zbirke kratkih priča Potomci odbijenih prosaca (2004), Kapilarne pojave (2006) i Čudna knjiga (2017), dramske komade In vivo (2004) i Kemet (2010), te romane Ep o vodi (2012) i Ako dugo gledaš u ponor (2016). Osnivač je književnog časopisa Sent i on-line književnog časopisa eckermann.org.rs. Ulomci iz njegovih djela prevedeni su na dvadesetak jezika.