Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Horvat, Srećko

.

horvat sreckoSrećko Horvat, rođen 1983. u Osijeku (Hrvatska), jedan je od vodećih filozofa i intelektualaca mlađeg naraštaja u Hrvatskoj. Prvih sedam godina života proveo je u egzilu u Njemačkoj. U Hrvatsku se vratio 1990. godine. Prebivalište mu je u Zagrebu, ali većinu vremena je na putovanjima; objavljuje putopise o Maliju, Senegalu, Egiptu, Izraelu, Libanu, Kini i drugim zemljama. Osim što radi kao autor, Horvat radi i kao prevoditelj i kolumnist. On je suosnivač i ravnatelj Subversive Foruma, koji se održava svake godine i jedno je najvažnijih kulturnih događanja kritičke teorije u Jugoistočnoj Evropi, a koji redovno posjećuju Slavoj Žižek, Antonio Negri, David Harvey, Chantal Mouffe i Saskia Sassen.