Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Šarotar, Dušan

.

sarotar dusanDušan Šarotar, rođen 1968. u Murskoj Soboti (Slovenija), pisac je, pjesnik, scenarist i fotograf. Napisao je mnogobrojne scenarije za dokumentarne i igrane filmove, umjetničke portrete, dječje knjige i tekstove za lutkarske predstave. U sklopu projekta Evropske prijestonice kulture 2012.u Mariboru se predstavio izložbom svojih fotografija. Njegove pjesme i prozna djela objavljeni su u slovenskim i stranim antologijama i prevedena na mnoge jezike. Bio je stipendist u više evropskih zemalja i gost mnogih međunarodnih festivala.