Štampa

Burić, Ahmed

.

buric ahmedAhmed Burić rođen je 1967. u Sarajevu, gdje je na Fakultetu političkih nauka studirao žurnalistiku. Pjesnik je, prevodilac, književni kritičar, izdavač, scenarist i novinar. Njegova su djela prevedena na engleski, francuski, češki i slovenački jezik. On sâm prevodi sa slovenačkog na bosanski. Osim mnogobrojnih prevoda za novine, magazine i kulturna dešavanja objavio je Oprosti poezijo Esada Babačića (Obzor Međugorje, 1999.) i Čefuri napolje (naslov hrvatskog prevoda: Čefuri raus!) Gorana Vojovića (VBZ Sarajevo, 2009.). Među njegovim najvažnijim knjigama su Bog tranzicije (2004), Posljednje suze krvi i nafte (2010) i Maternji jezik (2013).