Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Hyska, Blerta

.

hyska blertaBlerta Hyska, rođena 1980. godine, studirala je političke nauke na Univerzitetu u Tirani. Na Univerzitetu Paris 8 Saint Denis stekla je zvanje master na području političke teorije. Danas radi kao istraživačica na Albanskoj školi za javnu upravu, a radi i kao slobodna prevoditeljica i sudski tumač. Blerta Hyska prevodi s francuskog na albanski i obrnuto. Među njenim prevodima su i djela Patricka Lapeyrea, Véronique Ovaldé, Grégoira Delacourta, Tedija Papavramija i Besse Myftiu.