Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Rosa, Hartmut

.

rosa hartmutHartmut Rosa rođen je 1965. u Lörrachu. Profesor je opće i teorijske sociologije na Sveučilištu Friedrich Schiller u Jeni, te direktor koledža Max Weber u Erfurtu. Jedno od težišta njegova rada je sociologija moderne, dijagnoze vremena, komunitarizam, šanse za mobilizaciju građanske inicijative te znanstvena teorija socioloških znanosti.