Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Blumenberg, Hans

.

blumenberg hansHans Blumenberg, rođen 1920. godine u Lübecku, studirao je filozofiju, germanistiku i klasičnu filologiju u Paderbornu, Frankfurtu na Majni, Hamburgu i Kielu. Godine 1947. doktorirao je na Sveučilištu u Kielu, gdje je 1950. i  habilitirao. Hans Blumenberg bio je profesor na sveučilištima u Hamburgu, Gießenu, Bochumu i naposljetku u Münsteru, gdje je 1985 . umirovljen. Bio je član Akademije znanosti i književnosti u Mainzu, Senata Njemačke istraživačke zajednice i suosnivač istraživačke skupine „Poetika i hermeneutika“, osnovane 1963. Hans Blumenberg umro je 1996. u Altenbergu pokraj Münstera.