Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Die Ordnung des Terrors: Das Konzentrationslager

Sofsky, Wolfgang.

470 sofsky die ordnung des terrors„Koncentracioni logor dio je historije savremenog društva. Na bojištu na kojem su se događali masovni ratovi isprobana je razorna snaga savremene tehnike, a u klaonicama koncentracionih logora razorna moć savremene organizacije.“ (Wolfgang Sofsky). „…nezaobilazno standardno djelo.“ (Jan Philipp Reemtsma, Die Zeit), „…knjiga koja bitno obogaćuje naše poznavanje ljudske prirode, organizacije vladavine, provedbe nasilja.“ (Wolfgang Benz, Der Spiegel).

Knjigu Die Ordnung des Terrors: Das Konzentrationslager Wolfganga Sofskyja, u srpskom prevodu (probni ulomakMilutina Stanisavca s naslovom Poredak terora: koncentracioni logor, objavio je izdavač Paideia iz Beograda.