Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Sofsky, Wolfgang

.

sofsky wolfgangWolfgang Sofsky, rođen 1952. godine, studirao je sociologiju, filozofiju i politologiju. Predavao je sociologiju na univerzitetima Göttingen i Erfurt, a od 2001. radi kao privatni docent, autor i politički komentator. Njegovi se eseji redovno mogu čitati u njemačkoj štampi i čuti na radiju. Godine 1993. dobio je Nagradu Geschwister Scholl za knjigu Die Ordnung des Terrors [Poredak terora].