Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Dražić, Relja

.

drazic reljaRelja Dražić, rođen 1954. u Bogojevu, kao saradnik Zavoda za kulturu Vojvodine odgovoran je za oblast publikacija. Osim toga, nekoliko godina vodi Ediciju Nojzac, koja je fokusirana na austrijsku književnost. Među prevodima Relje Dražića su i prevodi djela uglednih pisaca poput Huga von Hofmannsthala, Adalberta Stiftera, Josepha Rotha, Roberta Musila, Heimita von Doderera, Thomasa Bernharda, GerhardaAmanshausera, Andreasa Okopenka i Roberta Schindela.