Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Restaurant Dalmatia

Marinić, Jagoda.

468 marinic restoranMia je blizu ostvarenja svojih želja: u Kanadi se konačno probija kao fotografkinja. Ali s prvim velikim nagradama, koje je katapultiraju u samo srce umjetničke scene, ne počinje velika sreća nego blokada. Rafael, njezina velika ljubav, nagovara je na putovanje u Berlin – grad u kojem je odrasla. Kao mlada djevojka bila je sretna najviše na jednom mjestu: u restoranu „Dalmatia“ njene tete Zore u Weddingu. Mia se vraća onamo; a taj se povratak pretvara u putovanje u prošlost, u Zapadni Berlin nakon obrata, i u Hrvatsku, zemlju njezinih roditelja.

Restaurant Dalmatia Jagode Marinić, u hrvatskom je prijevodu (probni ulomak) Romane Perečinec s naslovom Restoran Dalmacija, objavio izdavač Henacom iz Zagreba.