Štampa

Andova Šopova, Nikolina

.

andova sopova nikolinaNikolina Andova Šopova, rođena 1978. u Skoplju, studirala je makedonski i južnoslavenske jezike na Univerzitetu u Skoplju. Među njenim publikacijama su i zbirke pjesama Влезот е оддругатастрана (2013) i Поврзигиточките (2014), a osim toga, pjesme su joj zastupljene u antologiji makedonske haiku poezije. Za svoju prvu zbirku pjesama Влезот е оддругатастрана Nikolina Andova Šopova dobila je nagradu Mostovi Struge, koju dodjeljuju UNESCO i festival Struške večeri poezije za najbolju prvu knjigu poezije.