Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Repliken

Habermas, Jürgen.

464 habermas nachmetaphysisches denkenPostmetafizičko mišljenje – to je ponajprije historijski odgovor na krizu metafizike nakon Hegela, čija je središnja misaona figura uzdrmana prije svega društvenim razvojem, ali i razvojem nauke. U prvom dijelu knjige riječ je o promjeni perspektive metafizičkih slika svijeta u stvarni život. U drugom dijelu knjige naglašava se napeti odnos između religije i postmetafizičkog mišljenja. Kraj tvore tekstovi o ulozi religije u kontekstu postsekularnog liberalnog društva.

Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Repliken Jürgena Habermasa, u hrvatskom prevodu (probni ulomak) Željka Pavića s naslovom Postmetafizičko mišljenje II. Članci i replike, objavljen je kod izdavača Breza iz Zagreba.