Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Pavić, Željko

.

pavic zeljkoŽeljko Pavić, rođen 1962. godine u Doboju u BiH, studirao je filozofiju, sociologiju i političke znanosti u Sarajevu i Mainzu. Težište njegova rada su između ostalog: hermeneutika, fenomenologija, egzistencijalistička filozofija, ontologija, novoskolastika u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, filozofija religije, romantizam, njemački idealizam i filozofija jezika. Niz godina radi za Leksikografski institut „Miroslav Krleža“ u Zagrebu, gdje od 2007. godine kao zamjenik urednika suuređuje časopis Studia lexicographica. Željko Pavić autor je i urednik mnogobrojnih znanstvenih publikacija. Među njegovim prevodima s njemačkog su oni znamenitih autora poput Hegela, Kanta, Heideggera i Habermasa.