Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

autori/ce

Štampa

Keilson, Hans

.

keilson hansHans Keilson rođen je 1909. u Bad Freienwaldeu. Taj liječnik i pisac emigrirao je 1936. u Holandiju, gdje je živio do smrti 2011. godine. Svoj prvi roman Das Leben gehtweiter [Život ide dalje] objavio je 1933. godine. Novela Komödie in Moll [Komedija u molu] prevedena je na mnoge jezike, a 2010. postala je svjetski bestseler. Hans Keilson dobio je brojne nagrade, između ostalih nagradu Johann Heinrich Merck, Medalju Moses Mendelssohn, Humboldtovu medalju i Književnu nagradu „Svijet“.