Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih
Štampa

Arizankovska, Lidija

.

arizankovska lidijaLidija Arizankovska rođena je 1966. godine u Skoplju. Studirala je na Univerzitetu Sv. Ćiril i Metod, gdje je odbranila magistarski i doktorski rad i gdje danas predaje kao profesorica. Težište njenog naučnog rada i istraživanja su slovenački i makedonski jezik. U domovini i inostranstvu sudjelovala je na mnogobrojnim seminarima, naučnim susretima, konferencijama i kongresima; autorica je mnoštva naučnih članaka i književnih prevoda.