Prijevodi s jezika Jugoistočne Europe te na i između njih

prevoditelji/ce

Štampa

Vuković, Vesna

.

vukovic vesnaVesna Vuković, rođena 1975. godine u Dubrovniku, studirala je germanistiku, kroatistiku i teatrologiju na Filozofskom fakultetu Zagrebu, gdje trenutno završava doktorski studij iz  književnosti, likovne umjetnosti, filma i kulture. Radi kao kuratorica i istraživačica na području angažirane umjetnosti i član je kolektiva kuratora BLOK. Od 2007. do 2011. godine predavala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a 2012-2013. na Akademiji umjetnosti u Splitu. Piše za stručne časopise i urednica je nekoliko publikacija s područja savremene umjetnosti. Od 2012. ko-autorica je radio-emisije „Stvarnost prostora“, koja se emitira na trećem programu Hrvatskog radija (HR3), a za koji redovno prevodi od 2006. godine. Među njenim književnim prevodima su i prevodi djela Petera-Paula Zahla, Petera Weissa, Vlade Kristla, Heinea Müllera, Rolfa Ramadera, Alexandera Klugea,  Georga Büchnera i Milka Valenta.